ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tráng bạc hoàn  toàn  m  gam  glucozơ thu được 12,96 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho toàn bộ khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là  

  • A. 24,0.  
  • B. 18,0.   
  • C. 6,0.   
  • D. 12,0.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nGlucozo = nAg/2 = 0,06 → nCO2 = 2nGlucozo = 0,12

  Ca(OH)2 dư → nCaCO3 = nCO2 = 0,12 → mCaCO3 = 12 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74865

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF