AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào đâu Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm của ông lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?

  • A. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F1
  • B. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F2
  • C. Tỉ lệ phân li KH ở các thế hệ tuân theo định luật tích xác suất
  • D. Tỉ lệ phân li về kiểu hình trong phép lai phân tích phân tích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ phân li KH ở các thế hệ tuân theo định luật tích xác suất  nên Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm của ông phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

  ⇒ Đáp án: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA