YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong phép lai: Bố AaBbCcDdEe    x    Mẹ aaBbccDdee

  Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết: Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

  • A. 9/128
  • B. 3/64
  • C. 6/128
  • D. 1/32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tỷ lệ KH trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về gen C là 1/2, về gen D là 3/4, về gen E là 1/2. Do vậy tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng = 1/2 x  3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 538

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF