AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phép lai: Bố AaBbCcDdEe    x    Mẹ aaBbccDdee

  Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết: Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

  • A. 9/128
  • B. 3/64
  • C. 6/128
  • D. 1/32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tỷ lệ KH trội về gen A là 1/2, về gen B là 3/4, về gen C là 1/2, về gen D là 3/4, về gen E là 1/2. Do vậy tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng = 1/2 x  3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA