YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là

  • A. Các gen không có hoà lẫn vào nhau
  • B. Mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau
  • C. Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn
  • D. Gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là: mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA