YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là

  • A. Các gen không có hoà lẫn vào nhau
  • B. Mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau
  • C. Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn
  • D. Gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là: mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 534

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF