YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

  • A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể
  • B. Các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân
  • C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào
  • D. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 535

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF