ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

  • A. 1/4
  • B. 1/6
  • C. 1/8
  • D. 1/16
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ giao tử a của cặp gen Aa là: 1/2

  Tỉ lệ giao tử b của cặp gen Bb là:  1/2

  Tỉ lệ giao tử d của cặp gen dd là: 1

  Tỉ lệ giao tử e của cặp gen Ee là: 1/2

  ⇒Tỉ lệ giao tử abde là: 1/2 x 1/2 x 1 x 1/2= 1/8

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1