YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

  • A. 1/4
  • B. 1/6
  • C. 1/8
  • D. 1/16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ giao tử a của cặp gen Aa là: 1/2

  Tỉ lệ giao tử b của cặp gen Bb là:  1/2

  Tỉ lệ giao tử d của cặp gen dd là: 1

  Tỉ lệ giao tử e của cặp gen Ee là: 1/2

  ⇒Tỉ lệ giao tử abde là: 1/2 x 1/2 x 1 x 1/2= 1/8

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF