• Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 3}}{{2 - x}}\) có tiệm cận ngang là đường thẳng:

  • A. \(y=1\)
  • B. \(y=-1\)
  • C. \(x=2\)
  • D. \(y=2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{x - 3}}{{2 - x}} =  - 1\) nên đường thẳng \(y=-1\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC