• Câu hỏi:

  Giá trị \(x\) thỏa mãn phương trình: \({49^x} - {7^{x + 1}} - 8 = 0\) là

  • A. \(x=0\)
  • B. \(x = {\log _7}8\)
  • C. \(\left[ \begin{array}{l}
   x = 0\\
   x = {\log _7}8
   \end{array} \right.\)
  • D. \(\left[ \begin{array}{l}
   x = 0\\
   x = {\log _8}7
   \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thấy \(x=0\) không là nghiệm. Vậy chỉ có đáp số của B có thể đúng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC