ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{4x - 1}}\) có đường tiệm cận ngang là đường thẳng nào sau đây?

  • A. \(y = \frac{1}{4}\)
  • B. \(x = \frac{1}{4}\)
  • C. x = - 1
  • D. y = - 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{4x - 1}}\) có đường tiệm cận ngang là đường thẳng \(y = \frac{1}{4}\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON