YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, trước tiên nhà nước phải ghi nhận và quy định các quyền dân chủ của công dân trong

  • A. chính sách.
  • B. Hiến pháp.
  • C. quy định.
  • D. quy tắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA