AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc họp ở cơ quan A, khi anh D đang trình bày ý kiến của mình thì anh Q đã tìm cách ngăn cản buộc anh D phải dừng ý kiến. Bức xúc, ông C là Thủ trưởng cơ quan đã yêu cầu giữ trật tự đồng thời không cho anh Q và anh D được có ý kiến khác trong suốt thời gian còn lại của cuộc họp. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền tự do ngôn luận của công dân?

  • A. Ông C và anh D.
  • B. Ông C, anh Q và anh D.
  • C. Ông C và anh Q. 
  • D. Anh Q và anh D.3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>