ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Điều kiện nào dưới đây là đúng khi công dân tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

  • A. Công dân đủ 18 tuổi, được cử tri tín nhiệm và không vi phạm pháp luật.
  • B. Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và được cử tri tín nhiệm.
  • C. Công dân đủ 20 tuổi trở lên.
  • D. Mọi công dân Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>