RANDOM
 • Câu hỏi:

  Tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

  • A. chỗ ở của công dân.
  • B. nhân phẩm, danh dự, của công dân.
  • C. thân thể của công dân. 
  • D. tính mạng của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>