YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện

  • A. trong lĩnh vực văn hóa.
  • B. chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế.
  • C. chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  • D. trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>