AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích cuối cùng của hoạt động kinh doanh nhằm

  • A. làm từ thiện cho xã hội.
  • B. thể hiện đẳng cấp của doanh nhân.
  • C. nộp thuế cho nhà nước.
  • D. sinh lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>