AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để lưu kết quả của một tệp trình diễn, ta thực hiện như thế nào?

  • A. Chọn Save \(\rightarrow\) File
  • B. Chọn File \(\rightarrow\) Save
  • C. Chọn File \(\rightarrow\) Exit
  • D. Chọn Format \(\rightarrow\) Save 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>