YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các bước tạo hiệu ứng động cho từng đối tượng:

  • A. Mở bảng chọn Format \(\rightarrow\) Chọn Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
  • B. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show chọn Animation Schemes… Nháy chọn hiệu ứng thích hợp
  • C. Chọn các trang chiếu \(\rightarrow\) Mở bảng chọn Format \(\rightarrow\) Animation Schemes…
  • D. Chọn các trang chiếu \(\rightarrow\) Mở bảng chọn Slide Show \(\rightarrow\) Slide transition……  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA