YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện:

  • A. Insert \(\rightarrow\) Slide From File 
  • B. Insert \(\rightarrow\) Movies and Sound
  • C. Format \(\rightarrow\) Movies and Sound
  • D. Slide Show \(\rightarrow\) Movies and Sound

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint thực hiện Insert => Movies and Sound

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF