AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo hiệu ứng chuyển động cho một đối tượng trên Slide, ta thực hiện như thế nào? 

  • A. Chọn Insert \(\rightarrow\) Slide Show \(\rightarrow\) Custom Animation…
  • B. Chọn Format \(\rightarrow\) Custom Animation… 
  • C. Chọn Slide Show \(\rightarrow\) Custom Animation… 
  • D.    Chọn Slide Show \(\rightarrow\) Slide Transition… 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>