YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách mở mẫu bố trí (Slide layout)?

  • A. Insert \(\rightarrow\) Slide layout…
  • B. Slide Show \(\rightarrow\) Slide layout…
  • C. Format \(\rightarrow\) Slide layout… 
  • D. Tools \(\rightarrow\) Slide layout… 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mở mẫu bố trí (Slide layout): Format => Slide layout… 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA