RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách:

  • A. Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) From file…
  • B. Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) Clip art…
  • C. Copy và Paste
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>