YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dây AB căng ngang có sóng dừng trên dây với phương trình dao động tại M cách B đoạn x là \(u_M = A cos \frac{2\pi x}{\lambda }.cos \omega t\). Biết chu kì T = 0,02 s, v = 1,5 m/s; AB = 15 cm. Biên độ dao động tại M cách B 3,5 cm

  • A. bằng A
  • B. bằng 0,5A
  • C. bằng 2A
  • D. bằng 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + \(u_M = A cos \frac{2 \pi x}{\lambda }.cos(\omega t)\)

  + \(A_M = A.\left | cos \frac{2 \pi x}{\lambda } \right |\)

  \(\left\{\begin{matrix} x =3,5 cm\\ T = 0,02 s; v = 1,5 m/s \Rightarrow \lambda = v.T = 3 cm\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow A_M = A. \left | cos \frac{2 \pi.3,5}{3} \right | = 0,5 A\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON