YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả sóng truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 50 m/s và có bước sóng bằng 4 cm ? Cho biết u, x đều đo bằng cm và t đo bằng s.

  • A. \(u = 0,3 sin (2500 \pi t - \frac{\pi x}{2})\)
  • B. \(u = 0,3 cos (625 \pi t - \frac{\pi x}{8})\)
  • C. \(u = 0,3 sin \frac{\pi x}{4}cos(625 \pi t)\)
  • D. \(u = 0,3 cos (1250 \pi t - \frac{\pi x}{4})\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + \(v= 50 m/s; \lambda = 4 cm \Rightarrow f = 1250 Hz\)

  \(\Rightarrow \omega = 2 \pi f = 2500 \pi rad/s\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22914

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON