YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ lan truyền trong môi trường được xác định bởi phương trình  \(u = acos2 \pi (\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda })\). Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng với tốc độ truyền sóng khi bước sóng

  • A. \(\lambda = 2 \pi Ta\)
  • B. \(\lambda = 2 \pi Ta\)
  • C. \(\lambda = 2 \pi fa\)
  • D. \(\lambda = \frac{Ta}{2 \lambda }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(u = a.cos 2 \pi (\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda }) = a.cos(\frac{2 \pi}{T}t - \frac{2 \pi}{\lambda }x)\)

  + \(v_{max} = \omega A= \frac{2 \pi}{T}.a\)

  + \(v = \frac{\lambda }{T}\)

  \(v_{max}= v \Rightarrow \frac{2 \pi}{T}.a = \frac{\lambda }{T} \Rightarrow \lambda = 2 \pi a\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON