ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi dài l = 100 cm, có hai đầu A và B cố định. Một sóng truyền trên dây với tần số 50 Hz thì ta đếm được trên dây 3 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên đây là:

  • A. 30 m/s
  • B. 25 m/s 
  • C. 40 m/s
  • D. 100 m/s 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + \(l = k\frac{\lambda }{2}\)

  + Trên dây có 5 nút (tính cả A, B)

  \(\Rightarrow K=4\Rightarrow \lambda =\frac{2l}{k}= \frac{2.100}{4}= 50 cm\)

  \(\Rightarrow v = \lambda .f= 50.50 = 2500 cm/s\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22931

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON