ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Một sợi dây đàn hồi AB dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Tại điểm N trên dây gần A nhất có biên độ dao động cực đại. Khoảng cách AN bằng

  • A. 60 cm.
  • B. 30 cm.
  • C. 15 cm.
  • D. 10 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + \(l = k\frac{\lambda }{2}; k = 3 \Rightarrow \lambda = \frac{2l}{3}= \frac{2.90}{3}= 60 cm\)

  + \(AN = \frac{\lambda }{4}= 15 cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22912

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON