ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho số phức \(z = \left( {{m^2} + m - 2} \right) + \left( {{m^2} - 1} \right)i\,(m \in R)\). Tìm giá trị của m để z là số thuần ảo và khác 0.

  • A. m=1
  • B. m=2
  • C. m=-2
  • D.  \(m = \pm 1\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  z là số thuần ảo và khác 0 khi và chỉ khi:

  \(\left\{ \begin{array}{l} {m^2} + m - 2 = 0\\ {m^2} - 1 \ne 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow m = - 2.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1081

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1