ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng \((2;+\infty )\) và thỏa mãn \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 1.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Đường thẳng y =1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x).
  • B. Đường thẳng y =1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x).
  • C. Đường thẳng x = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x).
  • D. Đường thẳng x =1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 1 \Rightarrow y = 1\) là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF