ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho động cơ có kí hiệu \(Y/\Delta  - 380/220v.\)  Khi điện áp \({U_d} = 220v\) thì : 

  • A. động cơ đấu Y
  • B. động cơ đấu \(\Delta \)
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Khi điện áp \({U_d} = 220v \to {\rm{ }}\)  động cơ đấu \(\Delta \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON