YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rải trong các lĩnh vực nào ?

  • A. công nghiệp
  • B. nông nghiệp
  • C. đời sống
  • D. Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Được sử dụng rộng rải trong các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, đời sống...( Động cơ rô to lồng sóc)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA