YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để đổi chiều quay của động cơ cần

  • A. đảo 2 lõi thép bất kì cho nhau .
  • B. đảo 2 dây quấn bất kì cho nhau .
  • C. đảo 2 pha bất kì cho nhau .
  • D. Cả 3 đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Đổi chiều quay động cơ, thì đảo 2 pha bất kì cho nhau .

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA