AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK – 42 – 4 . 2,8 kW có ghi 1420 vòng/phút nghĩa là: 

  • A. Tốc độ quay của lõi thép là 1420 vòng/phút
  • B. Tốc độ quay của dây quấn là 1420 vòng/phút
  • C. Tốc độ quay của rôto n là 1420 vòng/phút
  • D. Tốc độ quay của stato  là 1420 vòng/phút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  1420 vòng/phút: Tốc độ quay của rôto n

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>