ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các ion riêng biệt trong dung dịch là Ni2+,  Zn2+, Ag+, Sn2+, Au3+, Pb2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất và ion có tính oxi hóa yếu nhất lần lượt là:

  • A. Au3+ và Zn2+
  • B. Ag+ và Zn2+.
  • C. Ni2+ và Sn2+.
  • D. Pb2+ và Ni2+.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kim loại có tính khử mạnh thì ion của nó có tính oxi hóa yếu và ngược lại

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA