YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam cađimi clorua. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng tấm kẽm tăng lên 3,29 gam. Xác định khôi lượng cađimi tách ra

  • A. 7,84 gam
  • B. 7,05 gam
  • C. 8,74 gam
  • D. 6,95 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng : Zn + CdCl2 → ZnCl2 + Cd

  Theo pt : cứ 1 mol Zn ( 65 gam) → 1 mol Cd (112 gam) khối lượng tăng 47 gam

  Vậy x mol Zn → x mol Cd khối lượng tăng 3,29 gam

  ⇒ x = 3,29 : 47 = 0,07 mol

  Khối lượng cadimi tách ra : 0,07 x 112 = 7,84 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117651

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF