YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 40g hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với oxi dư nung nóng thu được 46,4g chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M có khả năng phản ứng với chất rắn X là

  • A. 100ml
  • B. 200ml
  • C. 300ml
  • D. 400ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khối lượng chất rắn tăng lên là do lượng Oxi.

  \(n_{O_{2}}=\frac{46,4-40}{16}=0,4(mol)\)

  Bản chất phản ứng: \(2H^{+}+O^{2-}\rightarrow H_{2}O\)

                                         0,8  \(\leftarrow\)  0,4

  \(C_{M}=\frac{n}{V}\Rightarrow V= \frac{n}{C_{M}}=\frac{0,8}{2}=0,4(lit)\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON