YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khối lượng muối thu được khi cho 32g hỗn hợp MgO, Fe2O3, CuO tác dụng với 300ml dung dịch H2SO4 2M là?

  • A. 60 gam
  • B. 80 gam
  • C. 85 gam
  • D. 90 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA