YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 3,0 gam hợp kim của đồng và bạc trong axit nitric loãng, đun nóng thu được 7,34 gam hỗn hợp muối nitrat. Xác định phần của mỗi kim loại trong hợp kim.

  • A. 64% Cu và 36% Ag
  • B. 60% Cu và 40% Ag
  • C. 80% Cu và 20% Ag
  • D. 54% Cu và 46% Ag

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCu = a, nAg = b

  ⇒ 64a + 108b = 3

  m muối = mCu(NO3)2 + mAgNO3 ⇒ 188a + 170b = 7,34

  ⇒ a = 0,03 và b = 0,01

  \(\% Cu = \frac{{0,03.64}}{3}.100\%  = 64\% \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA