YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nung một lượng sunfua kim loại hóa trị hai trong oxi dư thì thoát ra 5,60 lít khí (đktc). Chất rắn còn lại được nung nóng với bột than dư tạo ra 41,4 gam kim loại. Nếu cho khí thoát ra đi chậm qua đồng nung nóng thì thề tích giảm đi 20%. Tên sunfua kim loại đã dùng là?

  • A. CuS
  • B. FeS
  • C. PbS
  • D. ZnS

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khí X thu được gồm SO2 và O2

  Thể tích khí giảm là của O⇒ nSO2 = 0,2 mol

  Giả sử kim loại hóa trị n

  ⇒ n kim loại = 0,2.2 : n 

  ⇒ \(M = \frac{{41,4}}{{\frac{{0,4}}{n}}} = 103,5n\)

  ⇒ n = 2 ⇒ Pb ⇒ PbS

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF