YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các dạng cách li:  1: cách li không gian   2: cách li cơ học          3: cách li tập tính

  4: cách li khoảng cách             5: cách li sinh thái                   6: cách li thời gian.

  Cách li trước hợp tử gồm:

  • A. 1,2,3,6
  • B. 2,3,4,6
  • C. 2,3,5,6
  • D. 1,2,4,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Cách li nơi ở (cách li sinh cảnh): do sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không giao phối với nhau.
  • Cách li tập tính: do tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối được với nhau. Ví dụ: các loài ruồi giấm khác nhau có cách ve vãn bạn tình khác nhau.
  • Cách li thời gian (mùa vụ, sinh thái): do mùa sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau. Ví dụ: chồn hôi có đốm ở miền Tây có mùa giao phối vào cuối mùa hè còn chồn hôi có đốm ở miền Đông có mùa giao phối vào cuối mùa đông.
  • Cách li cơ học: do đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không thể giao phối với nhau. Ví dụ: Hai loài rắn có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA