• Câu hỏi:

  Cho các dạng cách li:  1: cách li không gian   2: cách li cơ học          3: cách li tập tính

  4: cách li khoảng cách             5: cách li sinh thái                   6: cách li thời gian.

  Cách li trước hợp tử gồm:

  • A. 1,2,3,6
  • B. 2,3,4,6
  • C. 2,3,5,6
  • D. 1,2,4,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC