AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?

  • A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh
  • B. Hai cá thể đó không thể giao phối với nhau
  • C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau
  • D. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí giống nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>