• Câu hỏi:

  Tiêu chuẩn được dùng thông dụng để phân biệt 2 loài là tiêu chuẩn

  • A. Địa lý – sinh thái
  • B. Hình thái
  • C. Sinh lí- sinh hóa
  • D. Di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC