ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tiêu chuẩn được dùng thông dụng để phân biệt 2 loài là tiêu chuẩn

  • A. Địa lý – sinh thái
  • B. Hình thái
  • C. Sinh lí- sinh hóa
  • D. Di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tiêu chuẩn hình thái: Dựa trên sự khác nhau về hình thái để phân biệt. Các cá thể của cùng một loài có chung một hệ tính trạng hình thái giống nhau. Trái lại, giữa hai loài khác nhau có sự gián đoạn về hình thái.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA