YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vai trò chủ yếu của cách li trong quá trình tiến hóa là

  • A. Phân hóa khả năng sinh sản cùa các kiểu gen
  • B. Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc
  • C. Tạo nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ
  • D. Củng cố và tăng cường phân hóa kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA