YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau : Ala – Ala – Gly ; Ala – Gly ; Gly – Ala – Phe – Phe – Gly ; Phe – Ala – Gly; Gly – Phe. Số chất có phản ứng màu biure là:

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 2.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các peptit có phản ứng màu biure phải có ít nhất 2 liên kết peptit.

  Vậy có 3 peptit thỏa mãn: Ala – Ala – Gly; Gly – Ala – Phe – Phe – Gly; Phe – Ala – Gly

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON