• Câu hỏi:

  Mô tả hiện tượng diễn ra khi đốt cháy Xenlulozơ?

  • A. Cháy từ từ, có khí không mùi thoát ra.
  • B. Cháy mãnh liệt, không có sự thoát khí
  • C. Cháy mạnh, có khí không mùi thoát ra
  • D. Cháy từ từ, không có sự thoát khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC