YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mô tả hiện tượng diễn ra khi đốt cháy Xenlulozơ?

  • A. Cháy từ từ, có khí không mùi thoát ra.
  • B. Cháy mãnh liệt, không có sự thoát khí
  • C. Cháy mạnh, có khí không mùi thoát ra
  • D. Cháy từ từ, không có sự thoát khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA