AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về từ trường của dòng điện? 

  • A. Xung quanh bất kì dòng điện nào cũng có từ trường.
  • B. Từ trường chỉ tồn tại xung quanh những dòng điện có cường độ rất lớn.
  • C. Dòng điện có cường độ nhỏ không tạo từ trường xung quanh nó. 
  • D. Từ trường chỉ tồn tại ở sát mặt dây dẫn có dòng điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>