AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R= 20Ω chịu được dòng điện 0,5 (A); R= 30Ω chịu được dòng điện 0,4(A). Hỏi có thể mắc song song hai điện trở trên vào hiệu điện thế nào để chúng không bị hỏng. 

  • A. 16(V) 
  • B. 14(V)
  • C. 12(V) 
  • D. 10(V)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>