AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ 4mA thì hiệu điện thế là 

  • A. 3V
  • B. 8V   
  • C. 5V  
  • D. 4V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ tỉ lệ với hiệu điện thế: U1/I1 = U2/I=> 12/6 = U2/4 => U2= 8V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>