YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1, R2 mắc song song vào hiệu điện thế U = 6(V) thì cường độ dòng điện mạch chính là 2(A). Biết R2 = 2R1. Giá trị R1, R2 là 

  • A. R1 = 3(Ω); R= 6(Ω)
  • B. R= 3,2(Ω); R2 = 6,4(Ω)
  • C. R= 3,5(Ω) R= 7(Ω) 
  • D. R1 = 4,5(Ω) R2 = 9(Ω)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 43444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA