AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn có ghi 220V – 75W, khi đèn sáng bình thường thì điện năng sử dụng của đèn trong 1 giờ là 

  • A. 75kJ  
  • B. 150kJ 
  • C.  240kJ   
  • D. 270kJ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện năng sử dụng trong 1 giờ A = P.t = 75.3600 = 270000J = 270kJ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>