AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp?

  Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch: 

  • A. Bằng hiệu các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
  • B. Bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.
  • C. Bằng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần. 
  • D. Luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>